Overig onderzoek

De overige onderzoeken die NOM uitvoert zijn:

NOM:NOBO fusie
NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia) heeft GfK gekozen voor de opzet en uitvoering van de NOM:NOBO fusie, waarin de printbereikcijfers van NOM worden gefuseerd met de online bereikcijfers afkomstig van NOBO. Hiermee krijgen uitgevers en mediaplanners de beschikking over inzicht in het geïntegreerde bereik van het totale printmerk.

NOM, waarin alle marktpartijen zijn vertegenwoordigd (NDP Nieuwsmedia (NDP), Magazine Media Associatie (MMA), Platform Media Adviesbureaus (PMA) en Bond van Adverteerders (BVA)), heeft GfK gekozen om de fusie te ontwikkelen en uit te voeren. Deze fusie levert resultaten over het lezen van printmerken op alle platformen (papier, pc / laptop, tablet, smartphone). GfK verzorgt de methodologische consultancy en data science expertise om deze geïntegreerde bereiksdata op kwartaalbasis te publiceren. De eerste publicatie wordt aan het einde van het jaar verwacht.

Irena Petric, directeur NOM: "Door het print- en onlinebereik te combineren, kunnen we uitgevers en adverteerders inzicht geven in de prestatie van printmerken op alle platformen. Dit soort complexe data-integratie vereist deskundig inzicht en ervaring in het combineren van grote datasets uit de verschillende bronnen  - en we zijn verheugd om hierbij samen te werken met GfK."

Stefan Raum, global head of media measurement GfK, voegt eraan toe: "Markten hebben gedegen, maar alomvattende bereikcijfers nodig die het multimediagebruik van de consument weerspiegelen. GfK heeft de data science expertise in huis om dit deze belangrijke data-integratie te faciliteren. We zijn er trots op dat NOM GfK geselecteerd heeft als partner voor de ontwikkeling van het geïntegreerde bereik voor het totale printmerk in de Nederlandse markt."

Opportunity To See Advertising (OTSA)
Q&A Opportunity to See Advertising

NOM HAH-kranten Monitor

Download rapport 2016
Download rapport 2015

NOM Folder Monitor
Download rapport 

NOM Kids Monitor

NOM Kids Monitor

De resultaten van de tweede NOM Kids Monitor zijn beschikbaar. Dit multi-cliënt onderzoek is uitgevoerd door GfK in het voorjaar van 2017 onder 1095 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar.

Het onderzoek heeft het brede mediagedrag van kinderen in deze leeftijdsgroep in kaart gebracht: van het gebruik van digitale apparaten, gamen, internetten, televisie kijken, lezen van tijdschriften en boeken, bioscoopbezoek tot het gebruik van Social Media.

De belangrijkste conclusie is dat het kinderen heel actief zijn met media. Bijna alle kinderen (97%) kijken wel eens televisie. De meeste kinderen gaan wel eens naar de bioscoop (86%) of lezen voor hun plezier een boek (85%). Tweederde van de kinderen luistert wel eens naar de radio (65%) of leest een tijdschrift (63%). Vlogs worden door 59% van de kinderen gekeken, vooral door kinderen van 10-12 jaar (78%). Een vijfde (21%) van de kinderen leest wel eens een krant.

Kinderen gebruiken veel verschillende devices voor uiteenlopende activiteiten. De televisie wordt het meest gebruikt, gevolgd door tablet en pc/laptop. Ook gebruikt driekwart al een smartphone/mobiele telefoon. Ze gebruiken de apparaten vooral om films/filmpjes te kijken en te gamen. De pc/laptop wordt het meest gebruikt voor school. Mobiele devices worden het meest gebruikt voor filmpjes (kijken en maken) en om te gamen.

Social media worden meer door meisjes dan door jongens gebruikt en het gebruik onder 6-9 jarigen is nog beperkt. Whatsapp wordt het meest gebruikt, gevolgd door Snapchat en Instagram. Er wordt veel Youtube gekeken, het meest voor grappige filmpjes.
Kinderen spelen ook nog altijd graag buiten, doen gezelschapsspelletjes en sporten vaak.

De resultaten zijn – in de vorm van een presentatie en tabellen rapporten - beschikbaar voor de afnemers van het onderzoek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Irena Petric, directeur NOM.
Telefoonnummer: 020 – 820 44 34.
E-mail: i.petric@nommedia.nl

Media Standaard Survey (MSS)
De Media Standaard Survey (MSS) wordt sinds 2011 uitgevoerd door TNS NIPO, in opdracht van de organisaties voor het Nederlandse Print-, Televisie- en Radiobereiksonderzoek: NOM, SKO en NLO. Deze gezamenlijke Establishment Survey levert normcijfers op die in de afzonderlijke bereiksonderzoeken worden gebruikt voor weging en werving. Het levert ook de definities van doelgroepen, zodat iedereen dezelfde uitgangspunten hanteert.

In de rapportage komen mediumspecifieke resultaten aan de orde, zoals mediumgebruik op diverse locaties en platforms. Daarnaast worden crossmediale resultaten gepresenteerd in de vorm van media -imperatives per mediumtype naar doelgroepen.

Media Standaard Survey 2016
Media Standaard Survey 2015
Media Standaard Survey 2014

Media Standaard Survey 2013
Media Standaard Survey 2012
Media Standaard Survey 2011

Media:tijd
www.mediatijd.nl