Print oplage

NOM verzamelt, controleert en publiceert print oplage van dagbladen, magazines en vaktijdschriften. De informatie over verspreiding (print oplage) is een activiteit die in 2015 is overgenomen van HOI instituut voor media auditing. In opdracht van NOM worden de oplagecijfers door een externe RA/AA accountant gecontroleerd en gecertificeerd. NOM bepaald per uitgever/titel achteraf welk jaar het object van controle wordt voor de externe certificering. De aangesloten titels mogen een HOI keurmerk hanteren in hun colofon en de tariefkaart. NOM is aangesloten bij IFABC, de internationale federatie van media audit bureaus.

In de oplageregistratie zijn ruim 400 titels aangesloten; zij vertegenwoordigen circa 90% van alle mediabestedingen in printmedia.

De NOM oplagepublicaties zijn gebaseerd op een voortschrijdende jaargemiddelde van publisher statements. Uitgevers rapporteren gemiddelde kwartaalcijfers en NOM controleert deze cijfers en publiceert 4 keer per jaar een voortschrijdend gewogen jaargemiddelde. Deze gegevens worden gepubliceerd in het online NOM dashboard

NOM wijzigingen oplagerapportage 2017
Per januari 2017 zal NOM twee veranderingen doorvoeren in haar oplageregistratie activiteiten.

  1. Aanpassing van oplagecategorieën in de rapportage
  2. Versimpeling van accountantsprocedures inzake oplagecertificering.

De reden hiervoor is de reductie van kosten voor de deelnemende uitgevers. De kwaliteit van de rapportages en certificering blijft echter gewaarborgd. Hieronder worden de wijzigingen in de oplagerapportage voor dagbladen, magazines en vaktijdschriften kort toegelicht. Zie voor informatie over de versimpeling van accountantsprocedures de website van NOM menu print oplage => Accountants.

Wijzigingen oplagerapportage dagbladen 2017

Oplageformulier 2016 (oud)

Zie hieronder het oude oplageformulier.

NOM dagbladen oplageformulier 2016 oud

NIEUW oplageformulier 2017
Zie hieronder het nieuwe oplageformulier welke met ingang van 2017 Q1 wordt gehanteerd.

NOM dagbladen oplageformulier 2017 nieuw

Toelichting wijzigingen oplagerapportage dagbladen 2017

1. Dagbladen wensen de bruto losse verkoop meer transparant te maken voor de markt. De categorie ‘D2.1 Losse verkoop bruto + Overige betaalde oplage’ wordt m.i.v. 2017 als twee afzonderlijke categorieën gerapporteerd. (Zie nieuw formulier 2.1 losse verkoop bruto en 2.2 Overige betaalde oplage).

2. Daarnaast heeft NOM voor de interne interpretatie van de ontwikkelingen in het NPM bereiksonderzoek meer inzicht nodig in de gratis abonnementen (<25% van de standaard abonnementsprijs) die in ‘D2.3 Gratis oplage’ worden gerapporteerd. Graag ontvangt NOM bij de aanlevering van kwartaalcijfers aanvullende details van de gratis abonnementen (<25%). Met deze aanvullende informatie (aantallen en frequenties) van gratis abonnementen kan NOM beter de ontwikkelingen en relatie van oplage vs. bereik duiden. De aanvullende informatie van gratis abonnementen kan door de invoerder van oplagecijfers via het online opmerkingveld aan NOM bekend gemaakt worden.

Let op!  Deze aanvullende gegevens van gratis abonnementen (<25% van standaard abonnements-prijs) dienen enkel voor interne NOM doeleinden en zullen dus niet in de NOM publicaties/het NOM dashboard zichtbaar worden.

Wijzigingen oplagerapportage magazines 2017

Oplageformulier 2016 (oud)
Zie hieronder het oude oplageformulier.

NOM magazines oplageformulier 2016 oud


NIEUW oplageformulier 2017
Zie hieronder het nieuwe oplageformulier welke met ingang van 2017 Q1 wordt gehanteerd.

NOM magazines oplageformulier 2017 nieuw

Toelichting wijzigingen oplagerapportage magazines 2017

1. De ‘Betaalde (meervoudige) abonnementen’ en ‘Lidmaatschapsabonnementen’ worden samengevoegd in de nieuwe categorie ‘M1.1 Betaalde (meervoudige/ lidmaatschaps) abonnementen’.

2. De categorie ‘Controlled Circulation’ en ‘Gerichte gratis oplage’ worden samengevoegd in de nieuwe categorie ‘M2.1 Gerichte gratis oplage’.

3. De categorie ‘Overige betaalde oplage’ en ‘Overige gratis oplage’ worden samengevoegd in de nieuwe categorie ‘M2.2 Overige oplage (betaald, gratis)’.

4. Daarnaast heeft NOM voor de interne interpretatie van de ontwikkelingen in het NPM bereiksonderzoek meer inzicht nodig in de aantallen leesportefeuilles (M1.2) en de gratis abonnementen (<25% van de standaard abonnementsprijs) die in ‘M2.1 Gerichte gratis oplage’ worden gerapporteerd. Graag ontvangt NOM bij de aanlevering van kwartaalcijfers aanvullende details van verspreiding via leesportefeuilles en/of de gratis abonnementen (<25%). Met deze aanvullende informatie (aantallen en frequenties) kan NOM beter de ontwikkelingen en relatie van oplage vs. bereik duiden. De aanvullende informatie kan door de invoerder van oplagecijfers via het online opmerkingveld aan NOM bekend gemaakt worden.

Let op!  Deze aanvullende gegevens inzake leesportefeuilles en gratis abonnementen (<25% van standaard abonnementsprijs) dienen enkel voor interne NOM doeleinden en zullen dus niet in de NOM publicaties/het NOM dashboard zichtbaar worden.

Wijzigingen oplagerapportage vaktijdschriften 2017

Oplageformulier 2016 (oud)

Zie hieronder het oude NOM oplageformulier.

NOM vaktijdschriften oplageformulier 2016 oud

NIEUW oplageformulier 2017
Zie hieronder het nieuwe oplageformulier welke met ingang van 2017 Q1 wordt gehanteerd.

NOM vaktijdschriften oplageformulier 2017 nieuw 

Toelichting wijzigingen oplagerapportage vaktijdschriften 2017

1. De subtotalen TOTAAL GRATIS GERICHTE OPLAGE en TOTAAL OVERIGE OPLAGE verdwijnen uit het rapportageformulier.

2. De categorie ‘V3.1 Overige betaalde oplage’ wordt samengevoegd met ‘V1.3 Losse verkoop’ en wordt als nieuwe categorie ‘V1.3 Overige betaalde oplage’ gerapporteerd.

3. Oplage binnenland en oplage buitenland wordt met ingang van 2017 Q1 niet meer gerapporteerd. Er wordt alleen totaal oplage gerapporteerd van de verschillende verschijningsvormen (Print only, Combi print + replica, Replica only en Non-replica only).


Nieuw online invoersysteem en handleidingen
Het online invoersysteem van NOM wordt op dit moment aangepast. Uitgevers die een kwartaalrapportage hanteren ontvangen in april 2017 een uitnodiging om de oplagecijfers 2017 Q1 volgens het nieuwe oplageformulier aan NOM te rapporteren.

De NOM handleidingen worden momenteel ook aangepast. Zodra deze gereed zijn worden deze digitaal verstrekt aan de contactpersonen en directies. De handleiding en het pdf kwartaalformulier zullen ook op de NOM website beschikbaar gesteld worden.

Als u vragen heeft over de aanpassingen dan kunt u contact opnemen met NOM.

Contactgegevens
NOM, Nationaal Onderzoek Multimedia
Irena Petric (Directeur) i.petric@nommedia.nl
Erik Bijlsma (Censusdata Specialist) e.bijlsma@nommedia.nl
Tel: 020-8204434