Print oplage

NOM verzamelt, controleert en publiceert print oplage van dagbladen, magazines en vaktijdschriften. De informatie over verspreiding (print oplage) is een activiteit die in 2015 is overgenomen van HOI instituut voor media auditing. In opdracht van NOM worden de oplagecijfers door een externe RA/AA accountant gecontroleerd en gecertificeerd. NOM bepaald per uitgever/titel achteraf welk jaar het object van controle wordt voor de externe certificering. De aangesloten titels mogen een HOI keurmerk hanteren in hun colofon en de tariefkaart. NOM is aangesloten bij IFABC, de internationale federatie van media audit bureaus.

In de oplageregistratie zijn ruim 400 titels aangesloten; zij vertegenwoordigen circa 90% van alle mediabestedingen in printmedia.

De NOM oplagepublicaties zijn gebaseerd op een voortschrijdende jaargemiddelde van publisher statements. Uitgevers rapporteren gemiddelde kwartaalcijfers en NOM controleert deze cijfers en publiceert 4 keer per jaar een voortschrijdend gewogen jaargemiddelde. Deze gegevens worden gepubliceerd in het online NOM dashboard

NOM wijzigingen oplagerapportage 2017
Per januari 2017 zal NOM twee veranderingen doorvoeren in haar oplageregistratie activiteiten.

  1. Aanpassing van oplagecategorieën in de rapportage
  2. Versimpeling van accountantsprocedures inzake oplagecertificering.

De reden hiervoor is de reductie van kosten voor de deelnemende uitgevers. De kwaliteit van de rapportages en certificering blijft echter gewaarborgd. Klik hier voor de nieuwe oplageformulieren voor dagbladen, magazines en vaktijdschriften. Klik hier voor informatie over de versimpeling van accountantsprocedures.