Accountantprocedure jaarcijfers

Wijziging accountantsprocedure oplagecertificering

De NOM Expertgroep accountantsversimpeling heeft in opdracht van het NOM bestuur gekeken naar de mogelijkheden voor versimpeling van de jaarlijkse accountantsprocedure. Het primaire doel van de versimpeling van de accountantsprocedure is het realiseren van een kostenbesparing voor uitgevers waarbij de kwaliteit van de oplagecijfers gehandhaafd blijft. Hieronder worden de wijzigingen van de accountantsprocedure, die miv de jaarcijfers 2016 worden ingevoerd, in het kort omschreven.

De aanpassingen zijn tweeledig:

  1. Aanpassen NOM documentatie (Controle protocollen, NOM Handleidingen, Werkprogramma’s voor accountants)
  2. Aanpassingen opzet en accountantscontrole frequentie

Aanpassen NOM documentatie
De NOM definitiesets, handleidingen, protocollen en werkprogramma’s voor accountants worden op dit moment aangepast en versimpeld. Kortere handleidingen en werkprogramma’s leiden tot minder accountantsuren/minder kosten. De nieuwe documentatie wordt binnenkort onder de uitgevers verspreid en op de NOM website beschikbaar gesteld.

Aanpassen opzet en frequentie accountantscontrole
Voorheen was eens per jaar een accountantscontrole verplicht. Met ingang van de jaarcijfers 2016 wordt er bij de NOM oplageregistratie minder vaak een accountantscontrole door externe RA/AA accountant verplicht gesteld, dus niet elk jaar. NOM zal eind 2017 beslissen hoe vaak dit gaat gebeuren en welk jaar het object van controle wordt. Natuurlijk blijft NOM elk kwartaal de publisher statements met oplagecijfers controleren. Bij gerede twijfel kan door NOM alsnog een review/extra accountantscontrole ingesteld worden.

Dit betekent dat uitgevers hun oplage administratie nog steeds elk jaar op orde moeten hebben, want dat jaar kan achteraf bepaald worden als het controle jaar. Echter, de kosten voor de oplage certificering door controlerende accountant worden niet meer elk jaar gemaakt; dat levert een aanzienlijke besparing op voor de deelnemende uitgevers.

Toelichting nieuwe frequentie accountantscontrole

  • Besparing accountantskosten voor uitgevers

  • Geen certificering van jaaroplagecijfers 2016 in 2017 (directe kostenbesparing)

  • Eind 2017 besluit NOM hoe vaak (eens in hoeveel jaren) de oplagecijfers gecertificeerd moeten worden

  • Uitgever dient voor elk jaar de administratie en bewijslast omtrent de verspreiding te bewaren, zodat achteraf certificering zonder extra werk mogelijk is

  • NOM publiceert nu in het NOM dashboard gewogen gemiddelden oplagecijfers Q1 t/m Q4 EN gecertificeerde jaarcijfers. Deze “dubbele” NOM publicatie van gecertificeerde jaarcijfers (in mei) vervalt

  • NOM blijft elk kwartaal alle oplagerapportages controleren en behoudt recht op een review in geval van twijfels over kwartaal/jaarcijfers.

Let op!  Voor de controle van de jaar oplagecijfers 2016 hoeft er dus GEEN afspraak tussen uitgevers en externe RA/AA accountants ingepland te worden. Pas na 2017 wordt door NOM bepaald welke uitgever welk kalenderjaar moet laten certificeren.

Als u vragen heeft over de aanpassingen dan kunt u contact opnemen met NOM.

Contactgegevens
NOM, Nationaal Onderzoek Multimedia
Irena Petric (Directeur) i.petric@nommedia.nl
Erik Bijlsma (Censusdata Specialist) e.bijlsma@nommedia.nl
Tel: 020-8204434