Privacy statement

NOM Nationaal Onderzoek Multimedia heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Hieronder zal worden beschreven hoe NOM uw persoonlijke gegevens zal verzamelen en hoe met persoonlijke informatie wordt omgegaan.

Alle gegevens die bij een registratie voor een NOM dienst door NOM worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan NOM verstrekt, zal met de grootste zorgvuldigheid behandeld worden.

Hieronder wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze gegevens zouden kunnen gebruiken. Ook andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden beschreven.

Welke informatie verzamelt NOM en waarom?
NOM zal enkel die persoonsgegevens verzamelen (zoals functie, titel, naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig via onze website of e-mail correspondentie verstrekt. Daarnaast wordt algemene informatie verzameld zoals het type browser dat u gebruikt, de bestanden die u opvraagt, en de domeinnaam en het land van waaruit u informatie opvraagt. Deze informatie dient om onze website te verbeteren en tegemoet te komen aan uw wensen.

Waarvoor wordt deze informatie gebruikt?
De persoonsgegevens die u aan NOM verstrekt zullen worden gebruikt om uw vragen te beantwoorden, om u de gevraagde informatie over producten en/of diensten van NOM te bezorgen of om uw opdrachten uit te voeren. NOM kan gebruik maken van derden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u uw persoonsgegevens aan NOM heeft verstrekt en u wilt deze gegevens laten verwijderen of wijzigen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om gevolg te geven aan uw verzoek.

De website van NOM maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn gegevens die naar uw webbrowser gestuurd kunnen worden en op uw computer opgeslagen worden. Dit laat toe dat de NOM server u 'herkent' als u de website opnieuw bezoekt. De meeste webbrowsers kunnen worden geconfigureerd, dat zij geen 'cookies' accepteren of waarschuwen indien een cookie naar u wordt verstuurd. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

De website van NOM bevat navigatielinks naar andere websites. NOM is niet aansprakelijk voor het privacy beleid noch de inhoud van deze websites. NOM gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van de informatie op haar website te voorkomen. NOM behoudt zich het recht voor om deze privacyrichtlijnen op elk moment te wijzigen. Wij zullen deze aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina weergeven. Indien u vragen heeft over deze privacy verklaring kunt u contact opnemen met:

NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia)
Postbus 12040
1100 AA Amsterdam Zuidoost
Tel: +31 (0)20 8204434
nom@nommedia.nl