Technische Commissie

De stichting heeft een Technische Commissie (TC) die op basis van de expertise van de leden, gevraagd en ongevraagd, onderzoekstechnische aanbevelingen doet aan het bestuur. Ook is de TC verantwoordelijk voor de controle op de kwaliteit van het onderzoek. De TC wordt vanuit de bloedgroepen (BVA, NDP Nieuwsmedia, MMA en PMA) gekozen.

De TC bestaat momenteel uit:

  • Voorzitter: Irena Petric
  • BVA: Jeffrey Schipper (BVA, Bond van Adverteerders)
  • BVA: Nathalie Baan-den Hartog (Vodafone)
  • NDP Nieuwsmedia: Angelique Brinkman (De Persgroep Nederland)
  • MMA: Dennis Hoogervorst (Sanoma Media Netherlands BV)
  • MMA: Esther Bremer (WPG Media)
  • PMA: Jolien van den Berg (IPG Mediabrands)

Namens NOM zijn aanwezig:

  • Irena Petric
  • Inken Oestmann
  • Monique van Heusden