Controleprotocol en LOR

NOM streeft naar een eenduidige weergave van de oplagecijfers. Om dit te realiseren zijn diverse maatregelen genomen, zoals:

  • het opstellen van één NOM handleiding en definitieset 
  • één format voor de oplageverantwoording
  • controle door gecertificeerde accountants
  • aanwijzingen voor accountantscontrole middels een uitgegeven controleprotocol en specifieke werkprogramma's voor dagbladen, magazines en vaktijdschriften
  • review op de accountantscontrole bij maximaal 5% van de titels.

 

Controleprotocol 2015 en specifieke werkprogramma's
Controleprotocol 2015 algemeen
Werkprogramma dagbladen
Werkprogramma magazines
Werkprogramma vaktijdschriften

Het controleprotocol is opgesteld onder verantwoordelijkheid van NOM en is geaccordeerd door de CCR-werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van het Nederlands Beroepsorganisatie Accountants (NBA).

Letter of Representation
Alvorens een assurance-rapport bij de oplage opgave af te geven adviseren wij de accountant een zogenaamde ‘letter of representation’ bij de opgave van de uitgever te vragen, dit ondanks het autoriseren van de oplageopgave door de uitgever. U vindt hier een voorbeeld van de Letter Of Representation (LOR). Uiteraard dient de tekst van de letter of representation voor iedere uitgever specifiek gemaakt te worden. De letter of representation hoeft niet aan NOM te worden verstrekt.