Doelstelling

NOM heeft als brede doelstelling het in kaart brengen van het lezen van totale mediamerken, ongeacht het platform waarop content wordt verspreid. Dit wordt gedaan door middel van dataverzameling, controle en certificering van gegevens over verspreiding en bereik van dagbladen, magazines, HAH-kranten en vaktijdschriften.

In de oplageregistratie zijn ruim 300 titels aangesloten, welke ruim 90% van alle mediabestedingen in printmedia vertegenwoordigen. De oplagecijfers worden met regelmaat door een externe RA/AA accountant gecontroleerd en gecertificeerd.

Ten behoeve van de bereiksmeting laat NOM printbereiksonderzoek uitvoeren. Daarin wordt het bereik per gemiddeld nummer van dagbladen, magazines en HAH-kranten vastgesteld. In een vervolgonderzoek, de NOM Doelgroep Monitor, worden de activiteiten, interesses en consumptie van diverse merken en diensten gemeten.

Aan de printbereiksgegevens worden gegevens uit het internetbereiksonderzoek gekoppeld. De informatie over verspreiding en bereik op papier en digitale platformen geeft inzicht in de prestaties van het totale mediamerk.

NOM is een Joint Industry Committee (JIC), een onafhankelijke non-profit organisatie, waarin alle marktpartijen zijn vertegenwoordigd (adverteerders, uitgevers/media-exploitanten, media-adviesbureaus). Deze organisatievorm zorgt voor betrouwbare, transparante en onderling vergelijkbare cijfers.

 

© 2024 NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia)