NOM Doelgroep Monitor

Aansluitend aan het bereiksonderzoek wordt iets meer dan de helft van de respondenten (circa 10.000) ondervraagd voor de NOM Doelgroep Monitor (DGM). In DGM wordt gedetailleerde informatie verzameld over respondenten als consumenten: vrijetijdsbesteding, interesses en activiteiten, gebruik van producten en merken op gebied van cosmetica, voeding, apparatuur en financiën, over autobezit en gebruik, winkelbezoek en waarden.

De verzamelde informatie wordt gekoppeld aan de gegevens over het leesgedrag en overig mediagebruik uit het bereiksonderzoek. Hierdoor wordt het mogelijk om het leesgedrag van de doelgroepen (te definiëren met behulp van de DGM-gegevens) in kaart te brengen of vice versa lezers van titels nauwkeurig te omschrijven wat betreft hun consumptiegedrag.
De respondenten die geen DGM hebben ingevuld krijgen de consumentengegevens toegekend door middel van de zogenaamde imputatie. Op deze manier ontstaat één groot bestand van circa 17.000 respondenten met zowel media- als consumentengegevens (de NMO Print & Merken Monitor/DGM).

De Doelgroep Monitor wordt tevens gekoppeld aan de andere NMO-bereiksonderzoeken.

Alle NOM-klanten kunnen de DGM vragenlijst downloaden door in te loggen.

© 2024 NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia)