Overig onderzoek

De overige onderzoeken die NOM uitvoert zijn: 

Decision Makers Survey DMS
DMS staat al jaren synoniem voor kennis over decision makers in Nederland. DMS is het bereiksonderzoek in Nederland dat het mediagedrag van zakelijke beslissers compleet in kaart brengt. Het onderzoek levert bereikcijfers over alle kanalen (naast print / digitale replica’s ook websites, apps, social media platformen, radiozenders en een TV zender) waarop de belangrijkste titels voor zakelijke beslissers actief zijn.

Decision makers nemen via steeds meer (media) informatie tot zich. Naast papier en online spelen evenementen, content, podcasts en social media een groeiende rol. Door hun drukke bestaan en de vele keuzes die ze moeten maken, wordt het daarom steeds moeilijker deze doelgroep goed te bereiken. DMS wil dan ook met haar activiteiten communicatie naar en met zakelijke beslissers verbeteren, door deze effectiever en relevanter te maken voor de doelgroep, en daarmee waste en irritatie te voorkomen. 

Voor vragen over DMS of als u uw mediamerken zou willen laten meten, kunt u zich richten tot nom@nommedia.nl.

Sinds 2018 voerde Stichting DMS het bereiksonderzoek uit in samenwerking met NOM - de Technische Commissie is onderdeel van de grotere NOM TC geworden, bewaakt door de onafhankelijke directeur van Stichting DMS. In 2020 is DMS volledig onderdeel geworden van NOM.


Definitie Zakelijke beslisser:
In de decision making unit (DMU) spelen personen een aantal verschillende rollen die door de vraagstelling worden achterhaald. In DMS 2021 ligt de focus op de eindbeslisser, dan wel deelnemer in de DMU. Elke DMU wordt specifiek vastgesteld voor veertien productcategorieën, zodat een zeer gerichte doelgroep kan worden samengesteld. 

Decision Makers zijn door DMS 2021 gedefinieerd als: 

  • Functionarissen in het bedrijfsleven en bij de semi-overheid (zorg en onderwijs) (2+) in een van de volgende functies: Algemeen directeur, Financieel directeur, Verantwoordelijke Inkoop – Verkoop – Automatisering - Marketing/PR - P&O 
  • Allen zijn eindbeslisser op minimaal een gebied 

Naast de beslissers in het MKB zijn ook de beslissers in de groot zakelijke markt (GZM) goed vertegenwoordigd. In DMS 2021 zijn in deze groep naar verhouding meer respondenten opgenomen dan in de populatie aanwezig zijn, zodat er gedegen uitspraken over beslissers bij grotere bedrijven kunnen worden gedaan. Uiteraard zijn de resultaten weer naar de totale populatie gewogen.

Zie hieronder de infografics van de meest recente DMS publicaties.

Infografic DMS 2021
Infografic DMS 2020
Infografic DMS 2019

NOM Kids Monitor

NOM Kids Monitor

De resultaten van de NOM Kids Monitor 2020 zijn opgeleverd. Dit multi-cliënt onderzoek is in het najaar van 2020 uitgevoerd door GfK, onder ruim 1000 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Stichting NOM is verantwoordelijk voor de technische begeleiding van deze derde editie van de NOM Kids Monitor.

Het onderzoek heeft het brede mediagedrag van kinderen in deze leeftijdsgroep in kaart gebracht. Naast  het gebruik van internet en social media, gamen, televisie kijken, lezen van tijdschriften en boeken en bioscoopbezoek, zijn ook het gebruik van digitale apparaten en tal van interesses en activiteiten van kinderen in kaart gebracht.

Kinderen zijn ware omnivoren te noemen als het gaat om het gebruik van verschillende media. Het gebruik van media blijkt relatief stabiel te zijn in vergelijking met drie jaar geleden. Bijna alle kinderen (95%) kijken wel eens televisie; ze zeggen wel minder vaak naar televisie te kijken. De meeste kinderen gaan wel eens naar de bioscoop (83%) of lezen voor hun plezier een boek (84%) of een tijdschrift (61%). Opmerkelijk is de toename van kinderen die zeggen naar vlogs te kijken: 77% ( een stijging van18% in vergelijking met drie jaar geleden) zegt dat vaak of af en toe te doen. Een vijfde (20%) van de kinderen leest wel eens een krant. Podcasts, een nieuw medium, worden door 19% van de kinderen beluisterd.

Naast veelvuldig mediagebuik blijven kinderen vooral veel buiten en binnen spelen (98% resp. 93%). Ook gezelschapsspelletjes en puzzelen blijven enorm populair, 95% van kinderen doet dat vaak of af en toe.

Van alle apparaten en devices wordt televisie nog steeds het meest gebruikt (95%). Tablet en smartphone staan op de tweede plaats (beide 85%), waarbij tablet meer door iets jongere kinderen wordt gebruikt en smartphone meer door iets oudere kinderen. Op televisie kijken ze vooral naar Netflix (68%) en uitgesteld naar TV-programma’s (60%). Op smartphone kijkt men filmpjes of maakt men zelf filmpjes en foto’s. De pc/laptop wordt nog steeds het meest gebruikt voor school.

Voor het eerst is er gevraagd naar het gebruik van spraakgestuurde assistent: 27% van kinderen heeft het apparaat thuis en gebruikt het zelf ook.

Bij social media is TikTok met stip op nummer 1 gekomen met 49% bereik onder 6 – 12 jarigen. Alle andere social media zijn gegroeid, behalve Facebook dat gelijk wordt gebruikt als drie jaar geleden (20%). Alle social media – behalve Facebook en Twitter – worden meer door meisjes dan door jongens gebruikt.

Een meerderheid van de kinderen (79%) zegt thuis afspraken te hebben over het gebruik van online activiteiten. Vooral afspraken over het kijken naar filmpjes en spelen van games worden thuis gemaakt.

De resultaten zijn beschikbaar voor de afnemers van het onderzoek. Het is mogelijk om de rapportage in de vorm van een PowerPoint te bestellen bij NOM. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NOM.

Media:tijd
www.mediatijd.nl

 

© 2024 Nationaal Media Onderzoek