Overig onderzoek

De overige onderzoeken die NOM uitvoert zijn:

NOM Mediamerken
In NOM Mediamerken wordt het bereik van print en online (web en app) van nieuwsmedia en magazines gefuseerd tot het zogeheten mediamerkenbereik. Data uit de NOM Print Monitor en de NOBO-bereiksdata van websites en apps zijn samengebracht in een omvangrijk fusiebestand. De fusie van de twee bereiksbestanden wordt uitgevoerd door GfK. De eerste publicatie van het geintegreerde bestand was in december 2017. In 2018 wordt de fusie tussen NPM en NOBO data vier keer geactualiseerd.

De NOM Print Monitor (NPM) is al jaren de standaard voor het bereik en het profiel van gedrukte nieuwsmedia en magazines. Deze gegevens worden primair gebruikt in de advertentiemarkt voor de planning van communicatiecampagnes en voor de marketing- en verkoopdoeleinden van de publishers. VINEX (de Verenigde Internet Exploitanten) publiceert sinds eind 2016 met NOBO (Nederlands Online BereiksOnderzoek) het bereik en de profielen van websites en apps van publishers.

GfK integreert, in opdracht van NOM in samenwerking met VINEX, de bereiksgegevens van de twee onderzoeken miv 2018 4 keer per jaar in één bestand. Daarin zijn naast het bereik van alle NPM printmerken en een groot aantal digitale merken ook de gecombineerde print- en digitale merken opgenomen. Het gaat om merken die hun content zowel op papier als op digitale platformen verspreiden. De resultaten geven inzicht in hoeveel mensen alleen de papieren uitgave lezen, hoeveel alleen de website of app bezoeken en hoeveel mensen het merk op beide manieren consumeren.

Naast de rapportage op merkniveau kunnen ook verschillende merken worden samengevoegd tot bijvoorbeeld een portfolio van een publisher of netwerk. Daarbij is het niet per se noodzakelijk dat een merk zowel een papieren als een online editie kent. Ook digital only merken van publishers in NOM en NOBO kunnen gecombineerd worden met printmerken.

NOM Regio Monitor
Download rapport 2019

NOM HAH-kranten Monitor
Download rapport 2016
Download rapport 2015

NOM Folder Monitor
Download rapport 2018 

NOM Kids Monitor

NOM Kids Monitor

De resultaten van de NOM Kids Monitor 2020 zijn opgeleverd. Dit multi-cliënt onderzoek is in het najaar van 2020 uitgevoerd door GfK, onder ruim 1000 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Stichting NOM is verantwoordelijk voor de technische begeleiding van deze derde editie van de NOM Kids Monitor.

Het onderzoek heeft het brede mediagedrag van kinderen in deze leeftijdsgroep in kaart gebracht. Naast  het gebruik van internet en social media, gamen, televisie kijken, lezen van tijdschriften en boeken en bioscoopbezoek, zijn ook het gebruik van digitale apparaten en tal van interesses en activiteiten van kinderen in kaart gebracht.

Kinderen zijn ware omnivoren te noemen als het gaat om het gebruik van verschillende media. Het gebruik van media blijkt relatief stabiel te zijn in vergelijking met 3 jaar geleden. Bijna alle kinderen (95%) kijken wel eens televisie; ze zeggen wel minder vaak naar televisie te kijken. De meeste kinderen gaan wel eens naar de bioscoop (83%) of lezen voor hun plezier een boek (84%) of een tijdschrift (61%). Opmerkelijk is de toename van kinderen die zeggen naar vlogs te kijken: 77% ( een stijging van18% in vergelijking met 3 jaar geleden) zegt dat vaak of af en toe te doen. Een vijfde (20%) van de kinderen leest wel eens een krant. Podcasts, een nieuw medium, worden door 19% van de kinderen beluisterd.

Naast veelvuldig mediagebuik blijven kinderen vooral veel buiten en binnen spelen (98% resp. 93%). Ook gezelschapsspelletjes en puzzelen blijven enorm populair, 95% van kinderen doet dat vaak of af en toe.

Van alle apparaten en devices wordt televisie nog steeds het meest gebruikt (95%). Tablet en smartphone staan op de tweede plaats (beide 85%), waarbij tablet meer door iets jongere kinderen wordt gebruikt en smartphone meer door iets oudere kinderen. Op televisie kijken ze vooral naar Netflix (68%) en uitgesteld naar TV-programma’s (60%). Op smartphone kijkt men filmpjes of maakt men zelf filmpjes en foto’s. De pc/laptop wordt nog steeds het meest gebruikt voor school.

Voor het eerst is er gevraagd naar het gebruik van spraakgestuurde assistent: 27% van kinderen heeft het apparaat thuis en gebruikt het zelf ook.

Bij social media is TikTok met stip op nummer 1 gekomen met 49% bereik onder 6 – 12 jarigen. Alle andere social media zijn gegroeid, behalve Facebook die gelijk wordt gebruikt als 3 jaar geleden (20%). Alle social media – behalve Facebook en Twitter – worden meer door meisjes dan door jongens gebruikt.

Een meerderheid van kinderen (79%) zegt thuis afspraken te hebben over het gebruik van online activiteiten. Vooral afspraken over het kijken naar filmpjes en spelen van games worden thuis gemaakt.

De resultaten zijn beschikbaar voor de afnemers van het onderzoek. Het is mogelijk om de rapportage in de vorm van een PowerPoint te bestellen bij NOM. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Irena Petric, directeur NOM.
Telefoonnummer: 020 – 820 44 34.
E-mail: i.petric@nommedia.nl

Media Standaard Survey (MSS)
De Media Standaard Survey (MSS) wordt sinds 2011 uitgevoerd door TNS NIPO, in opdracht van de organisaties voor het Nederlandse Print-, Televisie- en Radiobereiksonderzoek: NOM, SKO en NLO. Deze gezamenlijke Establishment Survey levert normcijfers op die in de afzonderlijke bereiksonderzoeken worden gebruikt voor weging en werving. Het levert ook de definities van doelgroepen, zodat iedereen dezelfde uitgangspunten hanteert.

In de rapportage komen mediumspecifieke resultaten aan de orde, zoals mediumgebruik op diverse locaties en platforms. Daarnaast worden crossmediale resultaten gepresenteerd in de vorm van media -imperatives per mediumtype naar doelgroepen.

Media Standaard Survey 2017
Media Standaard Survey 2016

Media Standaard Survey 2015
Media Standaard Survey 2014

Media Standaard Survey 2013
Media Standaard Survey 2012
Media Standaard Survey 2011

Media:tijd
www.mediatijd.nl