Tarieven uitgevers

Uitgevers kunnen hun titel aanmelden voor opname in het printbereiksonderzoek. De tarieven* voor de in NOM gemeten titels bestaan uit drie componenten: een vaste component (vaste kosten), een variabele component en een toeslag. De vaste component bedraagt €14.118,- voor dagbladen en €9.774,- voor magazines. Het variabele deel van de kosten is afhankelijk van het in het onderzoek gemeten gemiddeld bereik van een titel. Er worden elk jaar kosten per procent bereik berekend voor de categorieën dagbladen en magazines. Het procentpunt voor dagbladen voor 2023 bedraagt €11.582,- en voor magazines €2.565,-. Deze kosten zijn verkregen door het bruto bereik van alle dagbladen en magazines die in het onderzoek worden gemeten te delen door de onderzoekskosten die door deze twee mediumtypen gedragen worden. Deze berekening wordt elk jaar gedaan op basis van de bereiksgegevens die in het najaar gepubliceerd worden en geldt voor het daaropvolgende jaar. De kosten per procentpuntbereik worden na de vaststelling aan de uitgevers meegedeeld.

Op het variabele component wordt tot slot een toeslag van 20% berekend. De toeslag die voor directe klanten wordt gehanteerd moet tot uitdrukking brengen dat de participanten van NOM hun tijd en expertise in het onderzoek investeren en bovendien garant staan voor de financiering van het onderzoek en de continuïteit ervan.

Er wordt een korting verleend als een uitgever meerdere titels in het onderzoek heeft:

  • 2 titels = 2% korting op het totaalbedrag
  • 3 titels = 4% korting op het totaalbedrag
  • 4 titels = 6% korting op het totaalbedrag
  • 5 titels = 8% korting op het totaalbedrag
  • 6 titels of meer = 10% korting op het totaalbedrag

Bij de opdracht tot meting van een titel ontvangt de uitgever een voorschotnota van €14.118,- resp. €9.774,- en een definitieve nota zodra de jaarcijfers vrijgegeven worden. Als na een half jaar meting duidelijk is dat een titel die voor het eerst gemeten wordt op jaarbasis het criterium van 100 waarnemingen niet zal halen, kan de uitgever de meting laten stopzetten en is dan €4.941,- resp. €3.421,- verschuldigd in plaats van €14.118,- resp. €9.774,-. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De software om de data te analyseren wordt geleverd door de volgende softwarebureaus: Adware, Nielsen en Telmar. 

*) Vanwege de contractueel overeengekomen inflatiecorrectie op de onderzoekskosten, zijn de tarieven per 1 januari 2023 verhoogd met 8,6%.

© 2024 Nationaal Media Onderzoek