Aanmelden print bereik

Participanten 
De leden van de vier participanten van NOM hebben toegang tot alle onderzoeken en data die door NOM worden uitgevoerd en gepubliceerd. De betaling voor het meten van titels in het NOM-onderzoek en het ontvangen van de data geschiedt via de vier participanten (NDP Nieuwsmedia, MMA, PMA en bvA). De besturen van deze organisaties kiezen ook hun vertegenwoordigers in het Bestuur en de Technische Commissie van NOM. Alle vragen en wensen omtrent de activiteiten van NOM en het onderzoek zelf kunnen zij via hun vertegenwoordigers in het Bestuur en de Technische Commissie kenbaar maken.

Directe klanten
Naast de leden van de vier participanten geeft NOM ook andere marktpartijen de mogelijkheid om in NOM-onderzoeken hun titels te meten en/of de NOM-data af te nemen. Deze partijen kunnen een (jaar)contract / gebruikersovereenkomst afsluiten met NOM.

NOM kent verschillende typen directe klanten, waarvoor ook verschillende tarieven gehanteerd worden. De tarieven zijn gebaseerd op de grootte van de te meten titels en/of de inschatting van de mate van gebruik van de data. Klik hier voor tarieven:

Tarieven uitgevers (niet-leden van NDP Nieuwsmedia of MMA)
Tarieven adverteerders (bvA en niet-bvA-leden)
Tarieven media-exploitanten (niet-print)
Tarieven bureaus (niet-PMA-leden)

Aanmelden van een titel voor printbereiksmeting
Uitgevers kunnen een titel aanmelden voor opname in het NOM printbereiksonderzoek. De opname wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het NOM-bestuur. De titel moet voldoen aan onderstaande opnamecriteria. De uitgever moet bereid zijn zich te houden aan de NOM publicatiecriteria en een aantal NOM werkprocedures.

Opnamecriteria landelijke / gratis / regionale dagbladen en magazines:

 • De titel is een dagblad, magazine of sponsored magazine.
 • Dagbladen verschijnen minimaal 5 x per week, tijdschriften minimaal eens per kwartaal en dus 4 x per jaar.
 • De titel dient aangemeld te zijn of te worden bij de NOM Print Oplage cijfers.
 • De titel dient advertenties te (kunnen) bevatten. 
 • De titel moet naar de mening van het bestuur een herkenbare en substantiële redactionele formule bevatten.

Bij aanvang van de meting moeten verschenen zijn:

 • voor dagbladen minimaal 5 nummers
 • voor magazines en sponsored magazines met een verschijningsfrequentie van 8 keer of meer per jaar: minimaal 6 nummers
 • voor magazines en sponsored magazines met een verschijningsfrequentie van 4-7 keer per jaar: minimaal 4 nummers

Instapmomenten NOM Bereiksonderzoek
De vaste instapmomenten zijn 1 januari en 1 juli. In verband met de technische voorbereidingen en de vereiste goedkeuring van opname door het NOM-bestuur dient de aanmelding twee maanden voor deze data bij NOM bekend te zijn. NOM dient op dat moment ook in het bezit te zijn van drie recente nummers en de tariefkaart + verschijningsdata.

Publicatiecriteria NPMM en NPMM-DGM
De bereikscijfers van NPMM worden vier keer per jaar (waarvan één keer gekoppeld aan DGM gegevens) gepubliceerd in de vorm van een jaarbestand met voortschrijdende jaargemiddelden. De uitgever verleent bij het sluiten van een overeenkomst voor zijn titel NOM uitdrukkelijk toestemming om de gegevens van de NPMM en de DGM voor zijn titel te publiceren.

NOM kent twee typen rapportage: een mediaplanningsbestand (elektronisch bestand) en een topline rapportage (NOM dashboard). Een titel wordt pas gepubliceerd na een jaar meting. Anders komen er titels in het mediaplanningsbestand die niet aan alle respondenten zijn voorgelegd en dat werkt fouten in de hand bij het analyseren van het bestand.

Iedere publicatie van de gegevens dient te worden voorzien van de volgende bronvermelding: ”Bron: NMO Print & Merken Monitor” of “Bron: NMO Print & Merken Monitor - Doelgroep Monitor”.

Opname- en publicatiecriteria HAH-kranten:

 • Een deelnemer moet een uitgeverij zijn
 • Met een totaal verspreide oplage van alle HAH-kranten die door de uitgever worden uitgegeven van minimaal 100.000 exemplaren
 • Logo’s en alle informatie over verspreidingen moeten minimaal 3 maanden voor het begin van het veldwerk bij NOM zijn aangeleverd
 • Nieuwe titels mogen één keer per jaar aangeleverd worden
 • Een titel wordt alleen gepubliceerd als deze in de meetperiode niet is gewijzigd
 • Verspreidingsgebieden mogen niet wijzigen over de Cebucogebieden grenzen tijdens de meetperiode


Instapmomenten HAH-kranten
Eén keer per jaar mogen er nieuwe titels opgenomen worden t.b.v. de meting en publicatie in NRM, namelijk op 1 januari. In verband met de technische voorbereidingen en de vereiste goedkeuring van opname door het NOM-bestuur dient de aanmelding drie maanden voor deze data bij NOM bekend te zijn. NOM dient op dat moment ook in het bezit te zijn van de tariefkaart + media documentatie.

© 2024 Nationaal Media Onderzoek