De stichting

In 2001 is de stichting NOM opgericht vanuit een breed draagvlak van marktpartijen, aanbieders en afnemers van reclameruimte in gedrukte media (Joint Industree Committee). NOM kent vier participanten, die elk namens hun achterban richting geven en meewerken aan het beleid en de onderzoeken van NOM:

  • NDP Nieuwsmedia
  • MMA (Magazine Media Associatie)
  • PMA (Platform Media-Adviesbureaus)
  • bvA (bond van adverteerders)

De stichting kent een Bestuur en een Technische Commissie. In beide organen zijn alle participanten van NOM vertegenwoordigd. Verder worden er voor specifieke technische onderwerpen/projecten Expertgroepen opgericht.

NOM is lid van de Marktonderzoeksassociatie (MOA), European Media Research Organisation (EMRO), internationale JIC organisatie (i-jic) en International Federation of Audit Bureaux of Certification (IFABC).

 

© 2024 NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia)