Bestuur & TC

Het bestuur van NOM vormt het beleid van de stichting en zorgt ervoor dat de activiteiten van NOM de geformuleerde doelstellingen realiseren.

Het NOM-bestuur bestaat momenteel uit:

 • Voorzitter: Hylke van der Meer
 • bvA: Harry Dekker (Unilever Benelux BV)
 • NDP Nieuwsmedia: Rien van Beemen (NRC Media)
 • MMA: Luc van Os (Hearst Netherlands)
 • PMA: Johan Smit (PMA, Platform Media Adviesbureaus)

Namens NOM is tijdens de vergaderingen aanwezig: Irena Petric (directeur NOM)

De plaatsvervangende bestuursleden:

 • bvA: Henriette van Swinderen (bvA, Bond van Adverteerders)
 • NDP Nieuwsmedia: Erik Grimm (NDP Nieuwsmedia)
 • MMA: Harriet Schrier (MMA, Magazine Media Associatie)
 • PMA: Niet ingevuld

 

De stichting heeft een Technische Commissie (TC) die op basis van de expertise van de leden, gevraagd en ongevraagd, onderzoekstechnische aanbevelingen doet aan het bestuur. Ook is de TC verantwoordelijk voor de controle op de kwaliteit van het onderzoek. De TC wordt vanuit de bloedgroepen (bvA, NDP Nieuwsmedia, MMA en PMA) gekozen.

De TC bestaat momenteel uit:

 • Voorzitter: Irena Petric
 • NDP Nieuwsmedia: Hans Retz (DPG Media)
 • NDP Nieuwsmedia: Dorine Buis (Mediahuis)
 • MMA: Dennis Hoogervorst (DPG Media)
 • MMA: Daim Boscart (Bindinc)
 • PMA: Jikke Romijn (Mindshare)
 • bvA: Mervyn Brookson (bvA)

Namens NOM zijn aanwezig:

 • Irena Petric
 • Inken Oestmann
 • Monique van Heusden