Bestuur

Het bestuur van NOM vormt het beleid van de stichting en zorgt ervoor dat de activiteiten van NOM de geformuleerde doelstellingen realiseren.

Het NOM-bestuur bestaat momenteel uit:

  • Voorzitter: Hylke van der Meer
  • BVA: Harry Dekker (Unilever Benelux BV)
  • NDP Nieuwsmedia: Rien van Beemen (NRC Media)
  • MMA: Luc van Os (Hearst Netherlands)
  • PMA: Johan Smit (PMA, Platform Media Adviesbureaus)

Namens NOM is tijdens de vergaderingen aanwezig: Irena Petric (directeur NOM)

De plaatsvervangende bestuursleden:

  • bvA: Henriette van Swinderen (bvA, Bond van Adverteerders)
  • NDP Nieuwsmedia: Erik Grimm (NDP Nieuwsmedia)
  • MMA: Harriet Schrier (MMA, Magazine Media Associatie)
  • PMA: Niet ingevuld