Printbereik

De primaire doelstelling van NOM is het (laten) uitvoeren van printbereiksonderzoek ten behoeve van mediaplanning voor nieuwsmedia en magazines. Dezelfde gegevens worden ook gebruikt voor marketingactiviteiten van uitgevers en media-exploitanten. Vanaf 2017 worden ook HAH-kranten opgenomen in het reguliere NOM bereiksonderzoek.

Het bereik per gemiddeld nummer voor nieuwsmedia (landelijk en regionaal), magazines en HAH-kranten wordt gemeten in het continu printbereiksonderzoek. In de daarop aansluitende NOM Doelgroep Monitor (DGM) wordt gedetailleerd het profiel van lezers qua activiteiten, interesses en consumptie van merken en diensten vastgelegd.
Bereik in combinatie met profielgegevens is de kwantitatieve maatstaf waarmee de mediaprestatie die wordt aangeboden door media-exploitanten en afgenomen door adverteerders en hun media-adviesbureaus naar gangbare sociaalwetenschappelijke kwaliteitscriteria kan worden gemeten, te weten: statistisch betrouwbaar en nauwkeurig, methodologisch valide, marktrelevant en transparant. 

Bereikscijfers van landelijke en regionale media worden vier keer per jaar geüpdatet en na koppeling met digitale bereiksgegevens gepubliceerd in de NMO Print & Merken Monitor (NPMM). Eén keer per jaar worden de bereiksgegevens samengevoegd met de NOM Doelgroep Monitor in de NMO Print & Merken Monitor/DGM. Het betreft hier voortschrijdende jaargemiddelden van bereik per gemiddeld nummer (de currency voor printplanning). De bereiksgegevens van Huis-aan-Huis kranten worden één keer per jaar gepubliceerd. Deze worden gebaseerd op een gemiddelde van twee jaar.

NOM presenteert regelmatig op nationale en internationale congressen over het onderzoek of bijzondere projecten. De artikelen en presentaties zijn te downloaden via onze website.

 

© 2024 Nationaal Media Onderzoek