Print bereik

De primaire doelstelling van NOM is het (laten) uitvoeren van printbereiksonderzoek ten behoeve van mediaplanning voor nieuwsmedia en magazines. Dezelfde gegevens worden ook gebruikt voor marketingactiviteiten van uitgevers en media-exploitanten. Vanaf 2017 worden ook HAH-kranten opgenomen in het reguliere NOM bereiksonderzoek.

Het bereik per gemiddeld nummer voor nieuwsmedia (landelijk, gratis en regionaal), magazines en HAH-kranten wordt gemeten in het continu printbereiksonderzoek. In de daarop aansluitende NOM Doelgroep Monitor (DGM) wordt gedetailleerd het profiel van lezers qua activiteiten, interesses en consumptie van merken en diensten vastgelegd.
Bereik in combinatie met profielgegevens is de kwantitatieve maatstaf waarmee de mediaprestatie die wordt aangeboden door media-exploitanten en afgenomen door adverteerders en hun media-adviesbureaus naar gangbare sociaalwetenschappelijke kwaliteitscriteria kan worden gemeten, te weten: statistisch betrouwbaar en nauwkeurig, methodologisch valide, marktrelevant en transparant. Er worden drie producten gepubliceerd: de NOM Print Monitor (NPM), met daarin bereikscijfers van landelijke dagbladen, magazines en advertentiecombinaties van regionale dagbladen, de NOM Print & Doelgroep Monitor (NPM in combinatie met DGM; NPDM) en de NOM Regio Monitor (NRM), met daarin bereikscijfers van regionale dagbladen en HAH-kranten in combinatie met DGM.

Bereikscijfers van landelijke media worden 4 keer per jaar geüpdate: drie keer in de NOM Print Monitor (NPM in januari, maart, oktober) en één keer in de NOM Print & Doelgroep Monitor (NPDM, (in augustus)). Het betreft hier voortschrijdende jaargemiddelden van bereik per gemiddeld nummer (de currency voor printplanning). NOM Regio Monitor (NRM) wordt één keer per jaar gepubliceerd (eind augustus / begin september). Het bereik in de NRM wordt gebaseerd op een gemiddelde van twee jaar.

NOM presenteert regelmatig op nationale en internationale congressen over het onderzoek of bijzondere projecten. De artikelen en presentaties zijn te downloaden via onze website.