Cookie beleid NOM

Dit cookiebeleid van NOM is het laatst herzien op 16-05-2018.

Cookiebeleid
Nationaal Onderzoek Multimedia (hierna “NOM”) maakt op haar website gebruik van cookies. Ook via functionaliteiten van derde partijen die op de website beschikbaar zijn worden soms cookies gebruikt. In het onderstaande document informeert NOM u over het gebruik van cookies op haar website. 

De website van NOM gebruikt cookies. Graag leggen wij u uit:
Wat cookies zijn 
Welke cookies er geplaatst worden 
Waarom wij cookies gebruiken 
Wat voor cookies er zijn 
Hoe je cookies kunt uitschakelen of verwijderen

 
Wat zijn cookies?
Cookies zijn eenvoudige bestandjes die met pagina’s van onze website worden meegestuurd en door uw browser (het programma waarmee u toegang heeft tot onze website) worden opgeslagen op het door u gebruikte apparaat (computer, smartphone of tablet). De in het cookie opgeslagen informatie wordt verstuurd naar onze servers of die van de betreffende derde partijen (zie hieronder), waardoor gegevens uitgewisseld kunnen worden.

Welke cookies?
Op de website worden via meerdere functionaliteiten cookies gebruikt:

  • Google Analytics cookies; 
  • Google Tag Manager cookies; 
  • DoubleClick cookies;  
  • Hotjar cookies;
  • Noodzakelijke cookies: cookies die door NOM zelf of door derden worden geplaatst die nodig zijn voor het mogelijk maken van communicatie via de website om een door u gevraagde dienst te kunnen leveren. 


Waarom gebruiken we cookies?
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Bijvoorbeeld wanneer u inlogt op de website van NOM, of een digitaal formulier invult. 
NOM en/of de door haar ingeschakelde derde verzamelt via deze website geen persoonlijke informatie anders dan uw IP-adres en de informatie die u ons zelf gegeven hebt. Op de persoonsgegevens die NOM verwerkt is de privacy verklaring van NOM van toepassing. 

Waarom gebruiken we cookies van derden?

Google
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google Inc., als deel van de Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze analytics diensten werken door middel van stukjes code die van Google zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

Google kan de informatie die zij via cookies heeft verkregen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

NOM heeft de volgende maatregelen getroffen ten aanzien van de Google analytics diensten:

  • NOM heeft ivm AVG/GDPR een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • Het laatste octet van het IP-adres van bezoekers wordt gemaskeerd;
  • NOM heeft het 'gegevens delen' met Google onmogelijk gemaakt;
  • NOM maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om meer te lezen over de verwerking van cookies en (persoons-)gegevens door Google.
  
Hotjar
Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Hotjar. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over o.a. het klik en scroll gedrag van bezoekers op de NOM website. Deze analytics diensten werken door middel van stukjes code die van Hotjar zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Hotjar en/of derden. Leest u de privacy verklaringen van Hotjar (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons-) gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt. Klik hier om tracking door Hotjar uit te schakelen.

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?
U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. En u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. U kunt dan alleen niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken. Schakelt u de cookies uit? Dan geldt dit alleen voor de computer én browser waarop u dit doet. Gebruikt u meerdere computers en/of browsers? Schakel de cookies dan op iedere computer uit. Voor een instructie voor het uitschakelen of verwijderen van cookies verwijzen klikt u hier.

Tot slot
Op de website van NOM staat een aantal links naar andere websites van organisaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat zij met uw gegevens doen. Wij adviseren het privacystatement van die website te lezen.

Wijzigingen cookie beleid
NOM behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Mocht NOM een wezenlijke wijziging doorvoeren in haar cookie beleid, dan zal zij u om toestemming vragen voor het gebruik van de betreffende cookies (tenzij deze cookies onder de uitzonderingen van de cookiewet vallen).

Het cookiebeleid van NOM is van toepassing op de volgende domeinen: 
www.nommedia.nl
https://dundasbi.reports.nl/NOM

Contactgegevens NOM
NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia)
Postbus 22032  
1100 CA Amsterdam ZO
Tel: 020-8204434
e-mail: nom@nommedia.nl

Contactpersonen:
Dhr. E.C.M. Bijlsma (FG)
Mw. I. Petric (Directeur)

 

 

© 2024 Nationaal Media Onderzoek