FAQ bereik

1. Welke standaard doelgroepen en samengestelde variabelen zijn er in de NOM-data?

De standaard doelgroepen en samengestelde variablen per NPM 2017-III zijn hieronder beschreven.

Doelgroepen Definitie
Leeftijdsklasse respondent 1. 13-14 jaar
  2. 15-24 jaar
  3. 25-34 jaar
  4. 35-49 jaar
  5. 50-64 jaar
  6. 65+ jaar
Leeftijd respondent 25-54 jaar 25-54 jaar
Leeftijd respondent 50-59 jaar 50-59 jaar
Leeftijd respondent 60-69 jaar 60-69 jaar
Leeftijd respondent 70+ jaar 70+ jaar
Boodschapper 13+ jaar Degene in het huishouden die het grootste deel van het huishoudelijk werk doet, 13+ jaar
Boodschapper 20-49 jaar Degene in het huishouden die het grootste deel van het huishoudelijk werk doet, 20-49 jaar
Boodschapper 25-54 jaar Degene in het huishouden die het grootste deel van het huishoudelijk werk doet, 25-54 jaar
Boodschapper met kind 0-17 jaar Degene in het huishouden die het grootste deel van het huishoudelijk werk doet, met kind 0-17 jaar
Dagelijkse aankoper Degene in het huishouden die meestal de dagelijkse boodschappen doet *
(* 1. Respondent of 3. Respondent en iemand anders in gelijke mate)
Vrouw met thuiswonende kinderen Vrouw én Hoofdkostwinner of partner van de hoofdkostwinner én Kind in huishouden
B-to-B Leeftijd 25 t/m 66 jaar én Aantal uren werkzaam: 25-96 uren én (Zelfstandig ondernemer of Hoger management: Leidinggevend of Docenten, onderzoekers, ingenieurs / Hoger opgeleide specialisten: Leidinggevend)
Inkomensklasse 1. Laag (minder dan 34.500 euro)
  2. Midden (34.500 - 41.200 euro)
  3. Hoog (meer dan 41.200 euro)
  4. Weet niet/wil niet zeggen
Hoogst gevolgde opleiding respondent driedeling 1. Laag (t/m VMBO-K / MBO 1 + Weet niet)
  2. Midden (MAVO t/m MBO 4)
  3. Hoog (HAVO bovenbouw en hoger)
Hoogst voltooide opleiding respondent driedeling idem
Hoogst gevolgde opleiding hoofdkostwinner driedeling idem
Hoogst voltooide opleiding hoofdkostwinner driedeling idem
Welstand (W1 t/m W5) Samengesteld uit bruto huishoudinkomen per jaar, opleiding huishouden (hoogste respondent of hoofdkostwinner), bezit eigen huis
Sociale klasse (A, B1, B2, C, D) Samengesteld uit hoogst gevolgde opleiding hoofdkostwinner en beroep hoofdkostwinner
Gezinsfase NOM 1. Jonge alleenstaanden (< 40 jaar)
  2. Oude alleenstaanden (>= 40 jaar)
  3. Jonge tweepersoonshuishoudens (jongste of beiden < 40 jaar)
  4. Oude tweepersoonshuishoudens (beiden >= 40 jaar)
  5. Huishouden met jongste kind onder de 14 jaar
  6. Huishouden met jongste kind 14 jaar of ouder
Gezinsfase MOA 1. Alleenstaand, t/m 34 jaar
  2. Alleenstaand, 35 t/m 39 jaar
  3. Alleenstaand, 40 t/m 49 jaar
  4. Alleenstaand, 50 t/m 64 jaar
  5. Alleenstaand, 65 jaar en ouder
  6. Volwassen huishouden partner t/m 34 jaar
  7. Volw. huishouden partner 35 t/m 39 jaar
  8. Volw. huishouden partner 40 t/m 49 jaar
  9. Volw. huishouden partner 50 t/m 64 jaar
  10. Volwassen huishouden partner 65+
  11. Jongste kind t/m 12 jaar
  12. Jongste kind 13 t/m 17 jaar
MIP's  MIP dagbladen
  MIP magazines
  MIP weekbladen
  MIP maandbladen
  MIP tv
  MIP radio
  MIP internet
  MIP buitenreclame (in NPDM)
Verspreidingsgebieden regionale dagbladcombinaties