FAQ bereik

1. Welke standaard doelgroepen en samengestelde doelgroepkenmerken zijn er in de NOM-data?

De standaard doelgroepen en samengestelde doelgroepkenmerken per NPM 2019-II zijn hieronder beschreven.

Doelgroepen Definitie
Leeftijdsklasse respondent 1. 13-14 jaar
  2. 15-24 jaar
  3. 25-34 jaar
  4. 35-49 jaar
  5. 50-64 jaar
  6. 65+ jaar
Leeftijd respondent 25-54 jaar 25-54 jaar
Leeftijd respondent 50-59 jaar 50-59 jaar
Leeftijd respondent 60-69 jaar 60-69 jaar
Leeftijd respondent 70+ jaar 70+ jaar
Boodschapper 13+ jaar Degene in het huishouden die het grootste deel van het huishoudelijk werk doet, 13+ jaar
Boodschapper 20-49 jaar Degene in het huishouden die het grootste deel van het huishoudelijk werk doet, 20-49 jaar
Boodschapper 25-54 jaar Degene in het huishouden die het grootste deel van het huishoudelijk werk doet, 25-54 jaar
Boodschapper met kind 0-17 jaar Degene in het huishouden die het grootste deel van het huishoudelijk werk doet, met kind 0-17 jaar
Dagelijkse aankoper Degene in het huishouden die meestal de dagelijkse boodschappen doet *
(* 1. Respondent of 3. Respondent en iemand anders in gelijke mate)
Vrouw met thuiswonende kinderen Vrouw én Hoofdkostwinner of partner van de hoofdkostwinner én Kind in huishouden (kind kan minder- of meerderjarig zijn)
B-to-B

3 criteria:
- Leeftijd 25 t/m 66 jaar
- Aantal uren werkzaam: 25-96 uren
- Beroepsgroep respondent: Zelfstandig ondernemer OF Hoger management: Leidinggevend OF Docent, onderzoeker, ingenieur / Hoger opgeleide specialist: Leidinggevend

Inkomensklasse 1. Laag (minder dan 36.500 euro)
  2. Midden (36.500 - 43.500 euro)
  3. Hoog (meer dan 43.500 euro)
  4. Weet niet/wil niet zeggen
Hoogst gevolgde opleiding respondent driedeling 1. Laag (t/m VMBO-K / MBO 1 + Weet niet)
  2. Midden (MAVO t/m MBO 4)
  3. Hoog (HAVO bovenbouw en hoger)
Hoogst voltooide opleiding respondent driedeling 1. Laag (t/m VMBO-K / MBO 1 + Weet niet)
  2. Midden (MAVO t/m MBO 4)
  3. Hoog (HAVO met diploma afgerond en hoger)
Hoogst gevolgde opleiding hoofdkostwinner driedeling 1. Laag (t/m VMBO-K / MBO 1 + Weet niet)
  2. Midden (MAVO t/m MBO 4)
  3. Hoog (HAVO bovenbouw en hoger)
Hoogst voltooide opleiding hoofdkostwinner driedeling 1. Laag (t/m VMBO-K / MBO 1 + Weet niet)
  2. Midden (MAVO t/m MBO 4)
  3. Hoog (HAVO met diploma afgerond en hoger)
Welstand (W1 t/m W5) Samengesteld uit bruto huishoudinkomen per jaar, opleiding huishouden (hoogste respondent of hoofdkostwinner), bezit eigen huis; voor definities zie Technische verantwoording.
Sociale klasse (A, B1, B2, C, D) Samengesteld uit hoogst gevolgde opleiding hoofdkostwinner en beroep hoofdkostwinner; voor definities zie Technische verantwoording.
Gezinsfase NOM 1. Jonge alleenstaanden (< 40 jaar)
  2. Oude alleenstaanden (>= 40 jaar)
  3. Jonge tweepersoonshuishoudens (jongste of beiden < 40 jaar)
  4. Oude tweepersoonshuishoudens (beiden >= 40 jaar)
  5. Huishouden met jongste kind onder de 14 jaar
  6. Huishouden met jongste kind 14 jaar of ouder
Gezinsfase MOA 1. Alleenstaand, t/m 34 jaar
  2. Alleenstaand, 35 t/m 39 jaar
  3. Alleenstaand, 40 t/m 49 jaar
  4. Alleenstaand, 50 t/m 64 jaar
  5. Alleenstaand, 65 jaar en ouder
  6. Volwassen huishouden partner t/m 34 jaar
  7. Volw. huishouden partner 35 t/m 39 jaar
  8. Volw. huishouden partner 40 t/m 49 jaar
  9. Volw. huishouden partner 50 t/m 64 jaar
  10. Volwassen huishouden partner 65+
  11. Jongste kind t/m 12 jaar
  12. Jongste kind 13 t/m 17 jaar
MIP dagbladen Voor definities: zie Technische Verantwoording
MIP magazines  
MIP weekbladen (magazines)  
MIP maandbladen (magazines)  
MIP tv  
MIP radio  
MIP internet  
MIP buitenreclame (in NPDM)