Frequentie oplage rapportage

NOM verzamelt de kwartaaloplagecijfers en publiceert vier keer per jaar de oplagecijfers (het voortschrijdend jaargemiddelde) van bij NOM aangesloten titels. Als onderdeel van de NOM oplageregistratie wordt 1x per drie jaar de gemiddelde jaar oplagecijfers van een kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) van aangesloten titels door een openbare accountant (RA/AA) gecontroleerd en gecertificeerd. In geval van eerste aanmelding bij NOM dient een openbare (RA/AA) accountant de kwartaalcijfers van het aanmeldkwartaal te certificeren.  

Alle aangesloten vaktijdschriften hebben de onderstaande keuze voor het indienen van de oplageverklaringen:

A) Voortschrijdend jaargemiddelde op basis van 4x per jaar de gemiddelde kwartaalcijfers, NOM zal een voortschrijdend jaargemiddelde berekenen (op basis van de verschenen edities in de 4 meest recente door de uitgever gerapporteerde kwartalen) en dit voortschrijdend jaargemiddelde publiceren in het NOM dashboard.

of

B) Enkel de door de uitgever gerapporteerde gewogen gemiddelde oplagecijfers Q1 t/m Q4 rapporteren. Dit geschied in de NOM rapportage periode van de kwartaalcijfers van Q4.

De uitgever geeft vooraf per titel de gewenste rapportagefrequentie aan. Indien de titel digitale oplagecijfers rapporteert is rapportage optie a voor de titel verplicht.

Uitgevers kunnen per e-mail (lezen@nationaalmediaonderzoek.nl) de wijziging van de frequentie van oplagerapportage aan NOM doorgeven.

Voorwaarden vaktijdschriften frequentie oplagerapportage

  • Vaktijdschriften kunnen jaarlijks voor 1 januari beslissen of 1 x per jaar een gewogen jaargemiddelde Q1 t/m Q4 oplageverklaring (publisher statement) aanleveren of 4 x per jaar een kwartaalgemiddelde (pulbisher statement) waarbij NOM 4x per jaar een gewogen voortschrijdend jaargemiddelde berekent en publiceert.
  • Voor beide opties gelden dezelfde deelnametarieven.
  • Gedurende het kalenderjaar kan met terugwerkende kracht vanaf het 1e kwartaal worden overgeschakeld naar de kwartaalrapportage (4x per jaar); omgekeerd is niet mogelijk.
  • Titels die hun oplage 1x per jaar indienen, worden opgenomen in alle publicaties inclusief opvraagmodules.
  • Indien voor 1 januari geen wijzigingsformulier is ingediend, handhaaft NOM voor de aangesloten titel(s) dezelfde frequentie voor de oplagerapportage als het lopende jaar.
  • Indien een vaktijdschrift in de aanmeldingsprocedure geen verzoek voor frequentiewijziging heeft ingediend, dan geldt automatisch de kwartaalrapportage (4x per jaar).
  • Indien de titel digitale oplagecijfers rapporteert is rapportage optie A (4x per jaar) voor de digitale titel verplicht.

 

© 2024 Nationaal Media Onderzoek