Titel aanmelden

Een uitgeverij kan iedere titel, die in Nederland wordt uitgegeven aanmelden voor het HOI keurmerk. Aanmelden is het gehele jaar mogelijk. 

Aanmeldformulier titels oplageregistratie 
Download hieronder het NOM deelnameformulier voor de oplageregistratie.
Deelnameformulier

Deelnamekosten titel
De deelnamekosten zijn jaarlijkse kosten en zijn per titel afhankelijk van de totaal verspreide oplage (binnen- en buitenland) van de titel. Wanneer het een nieuwe titel betreft, zal de verspreide oplage van het aanmeldingskwartaal als basis gebruikt worden voor de deelnamekosten. 

Print oplage titel  Deelnamekosten 2024 per titel 
 0 - 2.500 exemplaren           € 340,-
 2.501 - 5.000 ex.  € 356,-
 5.001 - 10.000 ex.  € 521,- 
 10.001 - 25.000 ex.  € 712,- 
 25.001 - 50.000 ex.  € 745,-
 50.001 - 100.000 ex.  € 899,- 
 100.001 - 200.000 ex.  € 1052,- 
 200.001 - 300.000 ex.     € 1348,- 
 300.001 - 400.000 ex.   € 1661,- 
 400.001 - 500.000 ex.   € 1743,- 
 500.001 - 750.000 ex.   € 1830,-
 750.001 - 1.000.000 ex.   € 1913,-
 1.000.001 - 1.500.000 ex.   € 2000,-
 1.500.001 - 2.000.000 ex.   € 2083,-
 2.000.000+ ex.  € 2165,- 

Toegang NOM Dashboard data
Alle deelnemende uitgevers krijgen, als onderdeel van het lidmaatschap, toegang tot alle gegevens uit de NOM Dashboard rapportages. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen €100,- (ex. BTW) per uitgever en worden samen met de deelnamekosten in rekening gebracht. De datasets worden per 14-7-2023 in Excelbestanden aangeboden op deze website.

Aanmeldcertificering 
Bij de aanmelding van een titel dienen de oplagecijfers van het aanmeldkwartaal door een externe (RA/AA) accountant gecertificeerd te worden. De gecertificeerde oplagecijfers dienen met een goedkeurend assurance-rapport op onderstaande formulier bij NOM aangeleverd te worden. Download hieronder de certificeringsformulieren en een voorbeeld van het assurance-rapport. 

NOM Dagbladen aanmeldcertificering
NOM Magazines aanmeldcertificering
NOM Vaktijdschriften aanmeldcertificering

Voorbeeld assurance-rapport oplagecijfers

HOI keurmerk
Na goedkeuring van NOM op de gecertificeerde oplagecijfers van het aanmeldkwartaal en na ontvangst van betaling van de deelnamekosten, ontvangt de uitgeverij van NOM een schriftelijk akkoord op de aanmelding voor de betreffende titel. Vanaf ontvangst van dit akkoord mag de uitgever voor betreffende titel gebruik maken van het HOI Keurmerk. Titels die zich nog in de aanmeldingsprocedure bevinden, mogen nog geen HOI keurmerk gebruiken, maar worden opgenomen in het overzicht ’Titels in aanvraagprocedure’.

Als u vragen heeft over de aanmeldprocedure of aanmelddocumenten kunt u contact opnemen met NOM tel: 020-820 4434

© 2024 Nationaal Media Onderzoek