Accountantprocedure jaarcijfers

Voorheen was er de verplichting om ieder jaar een accountantscontrole door een externe RA/AA accountant op de oplagecijfers van de aangesloten titel te laten uitvoeren. NOM heeft in 2016 besloten om één keer per drie jaar een certificering uit te laten voeren op de oplage jaarcijfers. 

Iedere aangesloten uitgever is verplicht om eens in de 3 jaar een certificering uit te laten voeren op de oplage jaarcijfers, van de op dat moment aangesloten titels. NOM bepaalt per uitgever het te certificeren controlejaar. De uitgever dient zelf voor de certificering een externe RA/AA accountant aan te stellen. NOM zal de uitgever tijdig informeren over het te certificeren controlejaar en uiterste aanleverdatum.

Bij de aanmelding van een titel blijft een aanmeldcertificering over het aanmeldkwartaal verplicht, deze aanmeldcertificering staat los van de 3-jaarlijkse certificeringsverplichting van jaar oplagecijfers.

Natuurlijk blijft NOM elk kwartaal de publisher statements controleren. Bij gerede twijfel kan door NOM alsnog een review/extra accountantscontrole ingesteld worden. In geval van grote afwijkingen van het gecertificeerde jaarcijfers tov het gewogen gemiddelde van Q1 t/m Q4, kan NOM de uitgever verzoeken om de kwartaalcijfers te corrigeren en zal de correctie aan de markt gecommuniceerd worden.

Met de nieuwe certificeringsfrequentie zullen uitgevers de oplageadministratie nog steeds elk jaar op orde moeten hebben, want een van de drie kalenderjaren kan achteraf bepaald worden als het controle jaar. Echter, de kosten voor de HOI oplagecertificering worden niet meer elk jaar gemaakt; dat levert een aanzienlijke besparing op voor de deelnemende uitgevers.

Toelichting nieuwe frequentie accountantscontrole

  • Besparing circa 2/3 accountantskosten voor uitgevers

  • Uitgever dient voor elk jaar de administratie en bewijslast omtrent de verspreiding te bewaren, zodat achteraf certificering zonder extra werk mogelijk is

  • Geen "dubbele" publicatie van Gecertificeerde jaarcijfers en gewogen gemiddelden Q1 t/m Q4 in het NOM dashboard

  • NOM blijft elk kwartaal alle oplagerapportages controleren en behoudt recht op een review in geval van twijfels over kwartaal/jaarcijfers.

Als u vragen heeft over de aanpassingen dan kunt u contact opnemen met NOM.

Contactgegevens
NOM, Nationaal Onderzoek Multimedia
Erik Bijlsma (Censusdata Specialist) erik.bijlsma@nationaalmediaonderzoek.nl 
Tel: 020-8204434

 

© 2024 Nationaal Media Onderzoek