Accountantprocedure jaarcijfers

Wijziging accountantsprocedure oplagecertificering

De NOM Expertgroep accountantsversimpeling heeft in opdracht van het NOM bestuur gekeken naar de mogelijkheden voor versimpeling van de jaarlijkse accountantsprocedure. Het primaire doel van de versimpeling van de accountantsprocedure is het realiseren van een kostenbesparing voor uitgevers waarbij de kwaliteit van de oplagecijfers gehandhaafd blijft. Hieronder worden de wijzigingen van de accountantsprocedure in het kort omschreven.

De aanpassingen zijn tweeledig:

  1. Aanpassen NOM documentatie (Controle protocollen, NOM Handleidingen, voorbeeld werkprogramma’s voor accountants)
  2. Aanpassingen opzet en accountantscontrole frequentie (eens per 3 jaar)

Aanpassen NOM documentatie
De NOM definitiesets, handleidingen, protocollen en voorbeeld werkprogramma’s voor accountants worden aangepast en versimpeld. Kortere handleidingen en voorbeeld werkprogramma’s leiden tot minder accountantsuren/minder kosten. De nieuwe documentatie wordt binnenkort onder de uitgevers verspreid en op de NOM website beschikbaar gesteld.

Aanpassen opzet en frequentie accountantscontrole (eens per 3 jaar)
NOM heeft de accountantsprocedure voor de registratie van de oplagecijfers aangepast. Voorheen was er de verplichting om ieder jaar een accountantscontrole door een externe RA/AA accountant op de aangeleverde cijfers te laten uitvoeren. De laatste oplagecertificering is uitgevoerd over de oplagecijfers 2015. NOM heeft nu besloten om één keer per drie jaar een certificering uit te laten voeren op de print oplage jaarcijfers. De eerstvolgende certificeringsronde van oplagecijfers zal dus plaatsvinden na 2018. De uitgever dient hiervoor zelf een externe RA/AA accountant aan te stellen. NOM blijft wel elk kwartaal de publisher statements controleren. Bij gerede twijfel kan door NOM alsnog een review/extra controle ingesteld worden.

Dit betekent dat uitgevers hun oplage administratie nog steeds elk jaar op orde moeten hebben, want dat jaar kan achteraf bepaald worden als het controle jaar. Echter, de kosten voor de oplage certificering door controlerende accountant worden niet meer elk jaar gemaakt; dat levert een aanzienlijke besparing op voor de deelnemende uitgevers.

Toelichting nieuwe frequentie accountantscontrole

  • Besparing circa 2/3 accountantskosten voor uitgevers

  • Uitgever dient voor elk jaar de administratie en bewijslast omtrent de verspreiding te bewaren, zodat achteraf certificering zonder extra werk mogelijk is

  • Geen "dubbele" publicatie van Gecertificeerde jaarcijfers en gewogen gemiddelden Q1 t/m Q4 in het NOM dashboard

  • NOM blijft elk kwartaal alle oplagerapportages controleren en behoudt recht op een review in geval van twijfels over kwartaal/jaarcijfers.

Als u vragen heeft over de aanpassingen dan kunt u contact opnemen met NOM.

Contactgegevens
NOM, Nationaal Onderzoek Multimedia
Irena Petric (Directeur) i.petric@nommedia.nl
Erik Bijlsma (Censusdata Specialist) e.bijlsma@nommedia.nl
Tel: 020-8204434