Definities en Protocollen

De NOM oplagepublicaties zijn gebaseerd op een voortschrijdende jaargemiddelde van publisher statements. Uitgevers rapporteren gemiddelde kwartaalcijfers en NOM controleert deze cijfers en publiceert 4 keer per jaar een voortschrijdend gewogen jaargemiddelde. Deze gegevens worden gepubliceerd in het online NOM dashboard

Handleidingen en definities oplageregistratie

In de Algemene voorwaarden 2020 zijn ten aanzien van de rechten en plichten en het HOI keurmerk gebruik een aantal verduidelijkingen doorgevoerd. En naar aanleiding van de laatste accountantscertificering zijn er in de definitiesets bij een aantal oplagecategorieën voor de uitgevers wat aandachtspunten in de handleiding toegevoegd.

U kunt de algemene voorwaarden en definitiesets hieronder downloaden.

Algemene voorwaarden NOM oplagecertificering 2020

NOM definities dagbladen oplagecijfers 2020
NOM definities magazines oplagecijfers 2020
NOM definities vaktijdschriften oplagecijfers 2020

Accountantsprototcol voor de oplagecertificering
Accountantsprotocol NOM oplagecertificering

In overleg met NBA is een accountantsprotocol opgesteld. In het protocol zijn aanwijzingen en aandachtspunten opgenomen voor de accountant die betrokken is bij de controle van de oplageverantwoording en/of de accountantscontrole bij de 1e aanmelding van een printtitel.