Definities en Protocollen

De NOM oplagepublicaties zijn gebaseerd op een voortschrijdende jaargemiddelde van publisher statements. Uitgevers rapporteren gemiddelde kwartaalcijfers en NOM controleert deze cijfers en publiceert 4 keer per jaar een voortschrijdend gewogen jaargemiddelde. Deze gegevens worden gepubliceerd

Handleidingen en definities oplageregistratie
U kunt de algemene voorwaarden en definitiesets hieronder downloaden.

Algemene voorwaarden NOM oplagecertificering 2020

NOM definities dagbladen oplagecijfers 2020
NOM definities magazines oplagecijfers 2020
NOM definities vaktijdschriften oplagecijfers 2020

Accountantsprototcol voor de oplagecertificering
Accountantsprotocol NOM oplagecertificering

Het accountantsprotocol is door NBA COPRO goedgekeurd Copro nr. 22041. In het protocol zijn aanwijzingen en aandachtspunten opgenomen voor de accountant die betrokken is bij de controle van de oplageverantwoording en/of de accountantscontrole bij de 1e aanmelding van een printtitel. 

 

© 2024 Nationaal Media Onderzoek