Accountantsprotocol

NOM streeft naar een eenduidige weergave van de oplagecijfers. Om dit te realiseren zijn diverse maatregelen genomen, zoals:

  • het opstellen van één NOM handleiding en definitieset. 
  • één format voor de oplageverantwoording.
  • controle door gecertificeerde accountants.
  • aanwijzingen voor accountantscontrole middels een uitgegeven accountantsprotocol en specifieke voorbeeld werkprogramma's voor dagbladen, magazines en vaktijdschriften.
  • review op de accountantscontrole bij maximaal 5% van de titels.


Accountantsprotocol NOM oplagecertificering
Accountantsprotocol 2021 NOM oplagecertificering

© 2022 NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia)