Accountantsprotocol

NOM streeft naar een eenduidige weergave van de oplagecijfers. Om dit te realiseren zijn diverse maatregelen genomen, zoals:

  • het opstellen van één NOM handleiding en definitieset. 
  • één format voor de oplageverantwoording.
  • controle door gecertificeerde accountants.
  • aanwijzingen voor accountantscontrole middels een uitgegeven accountantsprotocol en specifieke voorbeeld werkprogramma's voor dagbladen, magazines en vaktijdschriften.
  • review op de accountantscontrole bij maximaal 5% van de titels.


A
ccountantsprotocol NOM oplagecertificering

Het accountantsprotocol is door NBA COPRO goedgekeurd Copro nr. 22041. 

Klik hier voor het accountantsprotocol
Accountantsprotocol 2022 NOM oplagecertificering

© 2024 Nationaal Media Onderzoek