Assurance-rapporten

De bevindingen naar aanleiding van de controlewerkzaamheden van de accountant vinden hun weerslag in het door de accountant af te geven assurance-rapport. Dit rapport wordt elektronisch ingevuld. Voor titels in de aanmeldprocedure dient een schriftelijk assurance-rapport over het aanmeldingskwartaal opgesteld te worden. 

De meest recente modeltekst van het assurance-rapport is op de website van NBA beschikbaar. Klik op de onderstaande link voor een modeltekst van het Assurance-rapport. De tekst 3.1.1 Assurance-rapport, algemene template in nieuw format bij een redelijke mate van zekerheid  is voor oplagecijfers van toepassing.

Modelteksten Assurance-rapport oplagecertificering

 

 

© 2024 Nationaal Media Onderzoek