Assurance-rapporten

De bevindingen naar aanleiding van de controlewerkzaamheden van de accountant vinden hun weerslag in het door de accountant af te geven assurance-rapport. Dit rapport wordt elektronisch ingevuld. Voor titels in de aanmeldprocedure dient een schriftelijk assurance-rapport over het aanmeldingskwartaal opgesteld te worden. 

Voorbeelden van assurancerapporten inzake oplagecijfers zijn hieronder te downloaden. Bij de certificering kan een keuze gemaakt worden uit vier assurance-rapport modellen. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om een onverplicht toelichtende paragraaf aan het rapport toe te voegen.

Voorbeeld Assurance-rapporten
Modelteksten Assurance-rapport oplagecertificering

 

 

© 2022 NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia)